Uw contracten

Zowel particulieren als ondernemingen krijgen in de huidige wereld te maken met heel wat soorten contracten. Wij helpen u met de opmaak van overeenkomsten en met de moeilijkheden die u ervaart bij de uitvoering ervan.

Enkele van onze expertises:

Huur: woning- en handelshuur, goederen…

Leningen

Koop/verkoop

Pacht

Het belang van een correct opgesteld contract kan moeilijk overschat worden en tal van toekomstige problemen vermijden. Ook een juiste interpretatie van een bestaande overeenkomst is cruciaal om te weten hoe ver uw rechten en plichten precies reiken. Indien de andere contractspartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt, dient er tijdig en op correcte wijze actie ondernomen te worden. Wij verlenen u het nodige advies en staan u bij tijdens eventuele bemiddeling of procedures.

Advocaat voor uw contracten nodig?