Advocaat ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Bedrijven verwachten juridische ondersteuning, een nood die A & M al decennialang invult. Onze expertise reikt breed: van het opstellen van contracten en invorderen van facturen tot geschillen over vennootschappen of zelfs aansprakelijkheid bij ongevallen, wij staan bedrijven en de mensen erachter bij wanneer ze hieraan nood hebben.

Enkele van onze expertises:

Incasso (invorderen van facturen)

Opstellen factuurvoorwaarden

Handelsagentuurovereenkomsten

M&A (fusies en overnames)

Overdracht van aandelen

Geschillen met klanten

Geschillen tussen vennootschappen

Geschillen tussen vennoten

Ook in de bedrijfswereld komen geschillen vaak voor.

Er kan een conflict ontstaan tussen vennoten waardoor de werking van de vennootschap in het gedrang komt, een klant weigert uw factuur te betalen omdat de uitgevoerde werken niet zouden voldoen, of er moet onderhandeld worden met een verzekeringsmaatschappij na een schadegeval. Wij helpen u niet enkel met het oplossen van problemen, maar ook met het voorkomen ervan, door het verlenen van adviezen en het opstellen van contracten. Dit doen we al decennialang, zodat onze cliënten met een gerust hart kunnen rekenen op onze ervaring.

Advocaat ondernemingsrecht nodig?