Bemiddeling

Bemiddeling

Ons werk richt zich voornamelijk op het oplossen van geschillen en daarvoor is een procedure voor de rechtbank niet altijd het meest geschikte middel. Vaak is het nuttig om te bekijken of er via bemiddeling en vertrouwelijke gesprekken tot een wederzijds aanvaardbare oplossing kan gekomen worden.

Indien u wenst te bemiddelen, kan u rekenen op onze juridische expertise en jarenlange ervaring. 

Wij streven op die manier naar een duurzame en snelle oplossing voor allerlei geschillen, waaronder knelpunten tussen ex-partners, familieleden, vennoten, etc.

Ons team staat voor u klaar en dit ofwel in hoedanigheid van neutrale bemiddelaar ofwel om u bij te staan bij een lopende bemiddeling die elders plaatsvindt.

Advocaat bemiddeling nodig?