A&M

AdvocatEN en meer

Aerden & Michielsen

Over ons

Recht gaat voor A&M over heel wat meer dan enkel de wet, het gaat ook over de mensen erachter. Vertrouwen is daarvoor een fundamenteel begrip.

De rechtbank – en ruimer bekeken de hele juridische wereld – kan soms een complex doolhof zijn. Wij helpen en begeleiden u er doorheen.

Wij bieden u onze juridische expertise aan en bepalen samen met u de wijze van oplossing of voorkoming van uw probleem via:

  • Een procedure voor de rechtbank
  • Onderhandelingen met de andere partij(en)
  • Bemiddeling
  • Advies
  • Opstellen van contracten

Dit doen we al bijna 40 jaar. Onze oprichters, Greet Aerden en Johan Michielsen, bouwden dit kantoor op tot wat het nu is. Onze expertise steunt dus op decennia aan ervaring. Van de ervaren oprichters tot ons jong talent, elke cliënt werkt met het hele team.

Van de ervaren oprichters tot ons jong talent, elke cliënt werkt met het hele team.

Rechtsgebieden

A&M specialiseert zich in verschillende rechtsgebieden. De rode draad tussen al die gebieden is het oplossen van geschillen.

Familierecht

Scheidingen, regelingen kinderen, verdeling van goederen, erfenissen, schenkingen, testamenten…

Strafrecht

Verkeersovertredingen, alcohol- en drugsintoxicatie, slagen en verwondingen, zedenmisdrijven, diefstal, …

Ondernemingsrecht

Incasso, factuurvoorwaarden, fusies en overnames, aandelenoverdrachten, …

Aansprakelijkheidsrecht & medische fouten

Buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid, medische fouten, verzekeringsgeschillen, …

Uw contracten

Woning- en handelshuur, leningen, koop/verkoop, pacht, …

Arbeidsrecht

Geschillen tussen werkgever en werknemer, ontslagvergoedingen en ontslag om dringende redenen, arbeidsongevallen, …

Aannemingsrecht

Aanneming en onderaanneming: problemen met aannemers, architecten en bouwheren, opstellen van overeenkomsten, …

Onroerende goederen

Koop/verkoop, mede-eigendom, huur, erfdienstbaarheden, afpaling, …

Bemiddeling

Bemiddelen om een duurzame en snelle oplossing te bekomen voor allerlei geschillen, waaronder knelpunten tussen ex-partners, familieleden, vennoten, etc.

Ons team

Mr. Greet Aerden

Advocaat - Vennoot

Mr. Johan Michielsen

Advocaat - Vennoot

Mr. Tobias De Groot

Advocaat

Mr. Sibel Seker

Advocaat

Mr. Femke Jansen

Advocaat

Stef Dehouwer

Secretariaatsmedewerker

Kelly Verboven

Secretariaatsmedewerker

Franka Burtin

Tarieven

We lichten onze wijze van ereloonberekening toe tijdens de initiële bespreking van uw dossier.

Wij onderzoeken of u in aanmerking komt voor pro Deo-rechtsbijstand. U kan hiervoor terecht bij Mr. Sibel Seker.

Franka

1970 - 2024

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van Franka Burtin op 18 maart 2024.
Franka was meer dan 32 jaar onze loyale en nooit afwezige secretaresse.
Samen met ons kantoor groeide zij in haar functie uit tot een echte “chef de bureau” en zorgde zij ervoor dat onze administratie op wieltjes liep.
Zij was het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en het geheugen van ons kantoor.
Zij laat twee geweldige dochters na die fantastisch voor hun moeder gezorgd hebben in de strijd die ze niet kon winnen.
Ons kantoor is in rouw. Dank even stil te willen staan bij haar overlijden.

Franka

1970 - 2024

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van Franka Burtin op 18 maart 2024.
Franka was meer dan 32 jaar onze loyale en nooit afwezige secretaresse.
Samen met ons kantoor groeide zij in haar functie uit tot een echte “chef de bureau” en zorgde zij ervoor dat onze administratie op wieltjes liep.
Zij was het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en het geheugen van ons kantoor.
Zij laat twee geweldige dochters na die fantastisch voor hun moeder gezorgd hebben in de strijd die ze niet kon winnen.
Ons kantoor is in rouw. Dank even stil te willen staan bij haar overlijden.